Login
Register

Home

Actueel

Radio

Televisie

Uitzending gemist

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit Wassenaar
Ben Paulides van Democratische Liberalen Wassenaar komt toch in zijn eentje namens zijn fractie in de gemeenteraad te zitten. Nummer twee van de raadsfractie, Brenda Hagen, heeft nu al aangegeven zich af te zullen splitsen en de fractie Hagen te zullen beginnen. Het nieuws heeft zelfs de landelijke kranten gehaald.

Van 1968 tot 1973 had Wassenaar een jeugdbrandweer, ooit opgericht door Burgemeester Geertsema en Commandant De Graaff. In opdracht van Brandweermuseum Wassenaar zijn 7 oud-leden van de Wassenaarse Jeugdbrandweer geinterviewd.

Burgemeester Frank Koen reikte op dinsdag 27 maart, tijdens het afscheid van de gemeenteraad, de “Erepenning der gemeente Wassenaar” uit aan mevrouw G.M.A. (Dineke) den Hartog-Fast, raadslid namens het CDA Wassenaar. Zij krijgt de erepenning vanwege jarenlange maatschappelijke verdiensten voor de Wassenaarse samenleving en haar inzet als volksvertegenwoordiger gedurende twaalf jaar.

Burgemeester Frank Koen van Wassenaar reikte op dinsdag 27 maart een koninklijke onderscheiding uit aan de heer T.P.M. (Theo) Overdevest, raadslid namens het CDA Wassenaar. Na twaalf jaar raadslidmaatschap nam de heer Overdevest op 27 maart afscheid van de gemeenteraad. De heer Overdevest is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Drs. Dick Sluimers is gevraagd om als informateur op te treden in Wassenaar. De opdracht aan de heer Sluimers is om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een zo breed mogelijk gedragen stabiele coalitie.

Maandagmiddag is het nieuwe gebouw van de Amerikaanse ambassade in Wassenaar officieel geopend. Dit gebeurde met het doorknippen van een lint. De plechtigheid werd bijgewoond door zo'n 300 genodigden. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland Peter Hoekstra ontving vijf afgevaardigden van het Amerikaanse Congres. Namens het Nederlandse kabinet woonde minister Wouter Koolmees de ceremonie bij.

Elsbeth Zonnevylle-Derkzen is bij haar afscheid als eerste coördinator van de Stichting Hospice Wassenaar benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 23 maart in restaurant Floris V te Voorschoten werd de onderscheiding uitgereikt door de waarnemend burgemeester van Voorschoten, mevr. Pauline Bouvy-Koene.