Login
Register

Home

Actueel

Radio

Televisie

Uitzending gemist

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit de Regio
De fractie van GroenLinks Voorschoten heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over vermeende misstanden op de paardenmarkt van 29 juli. De fractie is zich ervan bewust dat de Paardenmarkt een belangrijk evenement is op de Voorschotense kalender, waar veel vrijwilligers zich voor inspannen en nog veel meer inwoners zich jaarlijks op verheugen.

In het belang van een goed verloop van de Paardenmarkt wil GroenLinks graag weten of het dierenwelzijn op de markt voldoende is gewaarborgd.
 
De fractie heeft het college gevraagd of er vergunning voor de markt was verleend en of er voorwaarden op het gebied van dierenwelzijn aan de vergunning waren verbonden. Ook wil de fractie weten of er voldoende is toegezien op naleving van de regels. Uit de berichtgeving bleek dat de stichting Animals Today zich ernstig zorgen maakte over de gang van zaken op de Paardenmarkt. Daarom heeft de fractie het college gevraagd of het met vertegenwoordigers van de stichting in overleg wil treden over mogelijke verbeteringen op het gebied van dierenwelzijn op de Paardenmarkt.
 
Tenslotte vroeg de fractie aan het college om de raad te informeren over de uitkomsten van de evaluatie van de markt, die volgens de burgemeester binnenkort zal plaatsvinden.