Login
Register

Home

Actueel

Radio

Televisie

Uitzending gemist

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit de Regio

Een groep van vijftien medewerkers van WZH (WoonZorgcentra Haaglanden) is gestart met een nieuw ontwikkelde minor ‘Mantelzorg- en Cliëntparticipatie’. Een minor is een soort scholingspakket waarmee je je kunt specialiseren of verbreden in je kennis en competenties. Met input van zorgmedewerkers en mantelzorg ambassadeurs binnen de zorgorganisatie ontwikkelde WZH deze minor in samenwerking met de Haagse Hogeschool.

De komende maanden gaan de ‘studenten’ als onderdeel van de minor aan de slag met een eigen opdracht passend bij een actueel thema rondom ‘Mantelzorg- en Clientparticipatie’ binnen het WZH woonzorgcentrum en / of team waar zij werkzaam zijn.

 

De kunst van participatie
De minor wordt gegeven door meerdere (gast)docenten. Christine Dedding, onderzoeker en docent aan de VU (Vrije Universiteit) van Amsterdam, trapt de minor af met de vraag ‘Wat is participatie?’. “Het is een waarde, een manier van kijken naar hoe mensen tot elkaar in verhouding staan en wie, waarin een stem heeft. Maar participatie is daarnaast ook een proces, wat gevormd wordt in dialoog met verschillende stakeholders, vanuit verschillende contexten en situaties.”

Meralda Slager, onderzoeker en opleidingsmanager Verpleegkunde aan de Haagse Hogeschool vult aan dat participatie de kunst is van ontmoeten, geïnspireerd raken en vooral samen in beweging komen. “Het uiteindelijk doel is de zorg voor de cliënt beter te maken. Dit doe je door elkaar te begrijpen als medewerker en mantelzorgers, en elkaar te vinden in de samenwerking. Hierbij moet je  altijd de vragen in het achterhoofd hebben: ‘wat doen we, waarom doen we het en wat kan beter?’.”

Omdat het samenwerken met mantelzorgers nog niet altijd vanzelfsprekend is er tijdens de bijeenkomsten naast aandacht voor de theorie ook veel ruimte voor het delen van ervaringen, ervaren drempels en praktische handvatten.

De minor bestaat uit tien bijeenkomsten en eindigt eind januari 2018, met de intentie om deze gezamenlijke minor voort te zetten binnen WZH.

Over WZH
Met twaalf woonzorgcentra, thuiszorg en meerdere Dagactiviteiten-en Ontmoetingscentra is WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) een vooraanstaande zorgorganisatie in de regio Haaglanden. WZH is gespecialiseerd in het bieden van (revalidatie)zorg, behandeling en ondersteuning aan ouderen met lichamelijke beperkingen, ouderen met dementie en mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

In de sfeervolle woonzorgcentra van WZH ontvangen cliënten dagelijks persoonlijke zorg in een veilige en bezielende omgeving. De eigen leefstijl, de betrokkenheid van familie, mantelzorgers, vrienden en vrijwilligers spelen hierbij een belangrijke rol. Samen zorgen we dat men zich thuis voelt bij WZH.
 
Voor meer informatie over WZH kunt u terecht op www.wzh.nl. Volg WZH ook op Twitter @WZHonline en Facebook WoonZorgcentra Haaglanden.