Login
Register

Home

Actueel

Radio

Televisie

Uitzending gemist

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit de Regio
Leden van de Bibliotheek aan de Vliet zijn in 2018 hetzelfde bedrag kwijt aan hun bibliotheekabonnement als in 2017. Verder is, naar aanleiding van een peiling onder bezoekers van de bibliotheek die eerder dit jaar werd gehouden, besloten de openingstijden in de locaties Leidschendam, Rijswijk en Voorburg uit te breiden. Tot slot wordt een aantal uitleenvoorwaarden verruimd.

De tarieven voor de abonnementen, reserveringskosten en de te-laat-gelden blijven in 2018 gelijk. Zo kost een jaarabonnement voor volwassenen ook volgend jaar € 43,00. Voor Ooievaarspashouders, kinderen en jongeren tot 18 jaar blijft een jaarabonnement gratis. Met een abonnement kunnen leden boeken, films en tijdschriften lenen en met korting naar de activiteiten van de bibliotheek.

Openingstijden
De openingstijden van de locaties Rijswijk en Leidschendam worden met ingang van het nieuwe jaar verruimd van 41 uur per week naar respectievelijk 44 en 45 uur per week. De openingstijden van de locatie Stompwijk – Dorpshuis en de Bibliotheek op School – Stompwijk blijven gelijk.

Uitleenvoorwaarden
Van materialen die niet gereserveerd zijn door een andere lener, kan de uitleentermijn na 1 januari twee keer worden verlengd in plaats van één keer. En de leentermijn van dvd’s en blu-rays gaat van één naar twee weken (met uitzondering van de TopTitels).

Meer informatie
Alle tarieven, openingstijden en uitleenvoorwaarden kunt u bekijken op www.bibliotheekaandevliet.nl.