Login
Register

Home

Actueel

Radio

Televisie

Uitzending gemist

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit de Regio
Woedende bewoners overwegen acties bij A44
De aanleg van de Rijnlandroute pal tegen de Stevenshof in Leiden aan is begonnen. Die uitvoering zal vele jaren voor vele bewoners grote hinder veroorzaken. Zo gaan zij - na de dramatische kaalslag van duizenden bomen - vanaf mei a.s. langdurige en grote trilhinder ervaren door de aanleg van de verdiepte ligging en van de startschacht voor de tunnelboormachine.

Die overlast is te verwachten en niet geheel te voorkomen bij zo’n enorm bouwproject. De Stevenshof berust in redelijkheid daar dan ook –indien mogelijk – in. Onlangs echter vernamen de bewoners tot hun totale verbijstering dat bij de A44 de bestaande geluidswal wordt gesloopt zonder dat eerst in een tijdelijke geluidwering is voorzien. Gedurende minimaal een half jaar zal de Stevenshof dus ongefilterd worden blootgesteld aan het permanente verkeerslawaai van de vele tienduizenden auto’s die dagelijks op zeer korte afstand passeren. En dát terwijl volgens een uitvoeringsvoorschrift de bestaande geluidswal bij de wijk Stevenshof niet eerder gesloopt wordt dan dat de vervangende nieuwe geluidbeperkende constructie is gerealiseerd.

Zo’n schandalig vooruitzicht is totaal onacceptabel voor de bewoners. De wijkvereniging Wijkraad Stevenshof eist dan ook in haar brandbrief aan de Leidse gemeenteraad dat die direct B&W opdraagt om bij de provincie ‘per omgaande’ zo’n tijdelijke geluidwering te eisen of om die zelf direct te realiseren. De woedende bewoners zijn het nu definitief echt helemaal zat door deze zoveelste schoffering na bijv. de recente geheimgehouden verdwijning van de € 3 mln. aan inpassingsgelden voor de Stevenshof en na de gemeentelijke subsidie met eenzelfde bedrag aan een verbetering van een fietsverbinding. Als de bestaande geluidswal dreigt te worden gesloopt zonder dat in een tijdelijke geluidwering is voorzien, sluiten zij acties bij de A44 niet uit.