Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit de Regio
WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) en Cato wonen welzijn zorg zijn gestart met het voeren van verkennende gesprekken met als uiteindelijk doel te fuseren. De voorgenomen fusie zal voor beide partijen voordelen hebben op het gebied van expertise, continuïteit en omvang.

De eerste stap is het ondertekenen van de intentieverklaring. Indien de verkennende fase voor beide partijen naar tevredenheid verloopt, is het de ambitie om de intentieverklaring binnenkort te tekenen. De producten, diensten en werkwijzen van de beide zorginstellingen sluiten goed op elkaar aan. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.wzh.nl/vraagenantwoord. Daar staat de lijst met veel gestelde vragen en antwoorden.