Login
Register

Home

Actueel

Radio

Televisie

Uitzending gemist

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit de Regio
In een speciale vergadering van het algemeen bestuur is Piet-Hein Daverveldt afgelopen 4 juni door Commissaris van de Koning Jaap Smit beëdigd tot dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Kracht van het verhaal
Naast de Commissaris van de Koning werden bestuur en genodigden ook toegesproken door Manita Koop (CDA) namens de verenigde vergadering en secretaris-directeur Pieter Janssen namens de organisatie. Uit de handen van locodijkgraaf Marcel Houtzager werd Piet-Hein Daverveldt de ambtsketen omgehangen. Daarna sprak de nieuwe dijkgraaf voor het eerst de vergadering toe.

“Ik geloof in de kracht van het verhaal”, begon Piet-Hein Daverveldt zijn toespraak. “En bij Delfland hebben we een goed verhaal te vertellen. De watersector is in beweging, we kunnen én mogen nooit zelfgenoegzaam zijn op waterveiligheid. Water symboliseert cohesie en flexibiliteit, precies wat we nodig hebben om gezamenlijke doelstellingen te realiseren.”

Onderhoud infrastructuur
Daverveldt sprak zijn visie uit op waterveiligheid in combinatie met langetermijninvesteringen, ontwikkeling en toepassing van innovatieve technologieën maar ook van goed onderhoud van bestaande infrastructuur, en paraatheid door oefeningen. “We realiseren ons meer dan ooit hoe belangrijk water is voor duurzame ontwikkelingen. Twee van de zeventien duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties hebben direct met water te maken. Ook Delfland draagt zijn steentje bij. Er is heel veel mogelijk, de uitdaging ligt in het maken van strategische keuzes.”

“De Italianen hebben het mooi gezegd, als we willen dat alles blijft zoals het is, moet alles veranderen. Dat gaat misschien wat ver, maar durven experimenteren met nieuwe aanpakken, het leren van mislukkingen, het opschalen van wat goed werkt, kortom innoveren, is heel belangrijk en krijgt gelukkig ook bij Delfland de noodzakelijke ruimte.”

Loopbaan
Daverveldt is gepromoveerd in de theoretische fysica, werkte van 1999 t/m 2011 als leidinggevende in diverse topfuncties bij Shell, en was daarna werkzaam in verscheidene internationale functies op het gebied van standaardisering en innovatie.