Login
Register

Home

Actueel

Radio

Televisie

Uitzending gemist

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit leidschendam-Voorburg
Hoe ziet uw ideale leefomgeving in Leidschendam-Voorburg eruit? Wilt u meer groen of juist meer ruimte voor auto's? Meer recreatie en minder nieuwbouw? Of hebt u zelf misschien een goed idee voor uw leefomgeving? De gemeente Leidschendam-Voorburg is benieuwd naar uw mening.

Zij nodigt inwoners en ondernemers uit om in gesprek te gaan over vier belangrijke thema's: bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en gezondheid. Praat mee op het platform www.ingesprekmetlv.nl.
 
In gesprek
De gemeente Leidschendam-Voorburg gaat de komende maanden op verschillende manieren het gesprek aan. Via het online platform www.ingesprekmetlv.nl, schriftelijk maar ook persoonlijk tijdens bijeenkomsten. De gemeente wil samen met inwoners, ondernemers en organisaties bepalen aan welke voorwaarden onze omgeving moet (gaan) voldoen. Met de uitkomsten van deze gesprekken kan de gemeente de juiste afwegingen maken bij het opstellen van de Omgevingsvisie.
 
Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie gaat over de toekomst van uw leefomgeving. Over ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Over gezondheid en sociale voorzieningen. Over de omgeving waarin u woont, werkt en recreëert. En hoe we samen op langere termijn met deze omgeving om willen gaan. De Omgevingsvisie is onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 in werking.
 
Samen sterker
In deze tijd past het veel meer om regelmatig samen met inwoners, ondernemers en partners te werken aan de toekomst. De gemeente Leidschendam-Voorburg zoekt daarom naar manieren om in gesprek te gaan. Om samen te bouwen aan een prachtige gemeente. Praat u mee? www.ingesprekmetlv.nl