Login
Register

Home

Actueel

Radio

Televisie

Uitzending gemist

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit leidschendam-Voorburg
Klein Plaspoelpolder in Leidschendam verandert de komende jaren in een groene, duurzame woonwijk met een aantrekkelijke variatie aan woningen voor verschillende groepen. Naast koopwoningen komen er ook woningen in de sociale en middeldure huur, zodat een gemengde woonwijk ontstaat. De ondertekening op dinsdag 13 februari van een intentieovereenkomst met de eigenaar van het Damsigt kantoorgebouw is hiervoor een belangrijke stap.  

Start herontwikkeling Damsigtkantoor - gemeentewerf
De eigenaar van het Damsigtkantoor en de gemeente Leidschendam-Voorburg onderzoeken samen de mogelijkheden tot herontwikkeling van de derde deellocatie binnen Klein Plaspoelpolder. Deze deellocatie bestaat uit het leegstaande Damsigt kantoorgebouw met parkeerterrein, de voormalige gemeentewerf en een deel van het Avalexterrein.  

Duurzame woningbouw
Damsigt Development B.V. en de gemeente maken de komende maanden nadere afspraken over de ontwikkeling van het gebied. Door de samenwerking kan zonder beperking van de huidige eigendomsgrenzen worden gekeken naar de beste oplossing voor duurzame woningbouw, de inpassing van sociale huurwoningen en een basisschool, de ontsluiting van het gebied en de benodigde parkeervoorzieningen. De klankbordgroep Klein Plaspoelpolder wordt nadrukkelijk bij het onderzoek betrokken. 

Spelregelkaart als basis
Uitgangspunt voor het onderzoek is de spelregelkaart, die de gemeente samen met omwonenden, eigenaren, ondernemers en mogelijk toekomstige bewoners heeft opgesteld. In de spelregelkaart zijn de ambities voor het realiseren van de openbare ruimte vastgelegd, met onder meer een doorgaande fietsverbinding en een groen wandelpad tussen de Oude Trambaan en de Vliet. Hiertussen is ruimte voor woningbouw.