Login
Register

Home

Actueel

Radio

Televisie

Uitzending gemist

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit leidschendam-Voorburg
Afgelopen week vond een nieuwe informatieavond plaats om ouders en omwonenden van de Pius X in Voorburg op de hoogte te brengen van de laatste vorderingen rond de nieuwbouw van het Integrale Kindcentrum (IKC) Heeswijk. Tijdens de avond was er een terugblik op de vorderingen van het afgelopen jaar en konden de aanwezigen meepraten over het vervolgtraject en het nieuwe gebouw.

De Pius X heeft het nieuwe gebouw hard nodig. Gemeenteraadslid Tomas de Jager: “Het huidige gebouw is helaas verouderd en om goed onderwijs te kunnen even is een nieuwe school absoluut nodig. De ambitie van de Pius X, om kinderen klaar te stomen voor de 21e eeuw, vraagt om een modern, flexibel gebouw, dat weer een aantal decennia meekan. D66 is dé onderwijspartij en we maken ons daarom al 8 jaar hard om alle leerlingen binnen onze gemeente een fijne, inspirerende leerplek te geven. Dat kost tijd om te plannen, maar we zien nu echt resultaat.”

Naast een nieuw schoolgebouw zal in het gebouw plaats zijn voor een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en zal er ruimte zijn voor maatschappelijke voorzieningen.

Lijsttrekker Lia de Ridder: “D66 vindt het belangrijk dat kinderen vanaf hun geboorte op een laagdrempelige manier in de buurt terecht kunnen voor onderwijs, buitenschoolse opvang, sport en cultuur in een uitdagende en inspirerende leef- en leeromgeving.”

D66 wil daarom binnen de gemeente minstens drie van deze IKC’s realiseren: levendige ontwikkel- en ontmoetingsplekken in het hart van de wijk.

Vraag is wel hoe de partij dit denkt te gaan bekostigen: uit het projectenboek van de gemeente Leidschendam-Voorburg blijkt dat het risico dat de kosten aanzienlijk hoger uitvallen dan geraamd als ‘hoog’ wordt aangemerkt door de gemeente. Dat geldt evenzo voor IKC De Tol, dat op de plaats moet komen van basisschool Wegwijs in Leidschendam.