Login
Register

Home

Actueel

Radio

Televisie

Uitzending gemist

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit Wassenaar
De Inspectie SZW heeft een makelaar uit Wassenaar betrapt op het doorverwijzen van twee huizenkopers naar een malafide asbestsaneerder. De beunhaas heeft inmiddels twee boetes van de inspectie gekregen. Makelaarsvereniging NVM is ingelicht over de dubieuze doorverwijzingen van de Wassenaarse makelaar.
De Inspectie SZW stelt dat betrokken huiseigenaren op het punt stonden hun huis te verkopen. De inspectie werd getipt dat bij de twee woningen op niet correcte wijze asbest werd of was gesaneerd. Op één van de twee adressen troffen inspecteurs de malafide saneerder nog aan. Daar wilde hij op dat moment gaan werken aan een asbesthoudende vloer zonder dat er enige veiligheidsmaatregelen waren genomen.

Asbesthoudende leidingisolatie
Uit verder onderzoek bleek dat de saneerder in ieder geval nog op één andere locatie in Wassenaar illegaal asbest had gesaneerd. Daar betrof het het niet correct verwijderen van asbesthoudende leidingisolatie.

Financiële schade
De verkopers, die elkaar niet kennen, verklaarden tegen de inspecteurs dat zij van hun makelaar de naam van deze malafide saneerder hadden gekregen. In beide gevallen is er sprake van serieuze financiële schade voor de eigenaren. Zo moesten zij nu een besmettingsonderzoek laten verrichten om te kijken of in de woning geen asbestvezels waren achtergebleven. Verder moest op kosten van de bewoner alsnog een inventarisatierapport gemaakt moeten worden en een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf ingehuurd worden voor het verwijderen van achtergebleven asbest en asbestvezels.

Bron: Rijksoverheid