Nieuwbouw WassenaarDe gemeente Wassenaar gaat jongere inwoners vragen naar hun wensen op de woningmarkt.


Daartoe heeft de gemeente een enquête opgezet. Alle inwoners van Wassenaar tussen de 18 en 30 jaar hebben een brief ontvangen met het verzoek een enquête in te vullen die gaat over hun woonwensen en woonbehoeften.

De enquête vindt plaats in het kader van de vernieuwede Woonvisie Wassenaar (2021-2025), die nog dit jaar zal verschijnen. In deze woonvisie wordt het gemeentelijk woonbeleid vastgelegd. De woonvisie vormt de basis voor de woningbouw in de gemeente en voor de prestatieafspraken met de wooncorporaties.

Om deze visie zo goed mogelijk op de inwoners van Wassenaar af te stemmen, worden de woonbehoeften en woonwensen van verschillende doelgroepen onderzocht. Een belangrijke groep vormen de jong volwassenen in de leeftijd 18-30 jaar.

Wethouder De Ridder (Wonen):
Wassenaar wil een dorp zijn voor iedereen. Ook voor jong volwassenen die aan het begin staan van een maatschappelijke carrière, gezin of jongeren die voor het eerst op zichzelf gaan wonen. Met behulp van de enquête willen we de woonbehoeften én woonwensen van jong volwassenen in beeld krijgen. We hopen dan ook dat iedereen de tijd wil nemen de enquête in te vullen.
Foto: Gemeente Wassenaar