De Klimaattafel Wassenaar heeft een eigen nieuwsbrief.

Hierin leest u over alle energiebesparende initiatieven en activiteiten die ontstaan vanuit de Klimaattafel. Met de Nieuwsbrief willen men mensen informeren en inspireren.
Binnen het netwerk van de Klimaattafel vinden inwoners, ondernemers en de gemeente Wassenaar elkaar in nieuwe initiatieven die bijdragen aan een CO2-neutraal Wassenaar.

Voorbeelden van activiteiten zijn ‘Samen Slim Rijden’, het inkooptraject zonnepanelen van de gezamenlijke buurtteams en de EnergyParty’s. Stuk voor stuk begonnen als een idee en inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige activiteit die aansluit bij de lokale energiestrategie, de regionale energieambities en de doelstellingen uit het landelijke klimaatakkoord. Hierover leest u alles in de Nieuwsbrief. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de klimaattafelbijeenkomsten die vier keer per jaar worden gehouden. De eerstvolgende bijeenkomst is op 15 oktober en heeft als thema: warmte. Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de Klimaattafel, meldt u dan aan voor de Nieuwsbrief via de link: www.wassenaar.nl/les. U ontvangt de Nieuwsbrief dan automatisch in uw mailbox.