logo wassenaarDe ontvlechting van het ambtenarenapparaat van Wassenaar en Voorschoten laat nog even op zich wachten. ,,Geen van de ambtenaren mag buiten de boot vallen,'' aldus burgemeester Aptroot tegenover het Leidsch Dagblad.

Streefdatum voor de ontmanteling van werkorganisatie Duivenvoorde was 1 januari, maar beide gemeenten willen eerst de overheveling van de ambtenaren goed op orde hebben. ,,De daadwerkelijke opheffing van de WODV kan pas plaatsvinden nadat alle taken, medewerkers en middelen zijn overgeheveld naar Voorschoten en Wassenaar,’’ schrijft het gemeentebestuur van Voorschoten in een brief aan de gemeenteraad.

Bovendien moeten de gemeenteraden van beide gemeenten nog hun formele goedkeuring geven aan het besluit. De vergaderingen daartoe staan gepland in december. Onderwerp van gesprek zal onder meer een plan van aanpak zijn. Ook de financiële consequentie komen aan de orde.

De gemeentebesturen willen de 350 ambtenaren die nu nog werkzaam zijn voor de gemeente in principe zo snel mogelijk duidelijkheid geven. Waarnemend burgemeester van Voorschoten Charlie Aptroot benadrukt dat het de bedoeling is dat alle ambtenaren binnenboord blijven.