GBLV heeft wethouder Rouwendal aan de tand gevoeld over het gebrek aan betaalbare woningen in Stompwijk.

Sinds 2016 ligt er een ontwikkelvisie voor woningbouw in Stompwijk. Helaas is er nog geen nieuw huis gebouwd. Wel zijn er allerlei plannen zoals aan de Westeinderweg, de locatie naast het Dorpspunt aan de Dr. van Noortstraat, de Van Santhorststraat en de locatie van het oude Dorpshuis.

Tekort aan woningen
De Stompwijkers kampen met een tekort aan betaalbare woningen binnen hun dorpskern. Door het tekort trekken veel jongeren weg. Dit gaat ten koste van verenigingen en lokale ondernemers, die hun aantallen leden en klandizie zien afnemen. Voor GBLV/Gemeentebelangen was de vertraging in de woningbouw reden om (samen met D66) te wethouder Rouwendal te bevragen.

Druk op de ketel
“Wij vinden het belangrijk dat woningbouw in Stompwijk de volle aandacht heeft,” zegt Marien van Wijk, raadslid van GBLV. “In de brief van de wethouder hierover missen we een visie. De inwoners van Stompwijk willen resultaat zien en zijn het wachten beu. Wij hebben daarom benadrukt om de druk op de ketel te houden." Daarbij zijn Stompwijkers ook niet gebaat bij haastwerk, vindt Van Wijk. “Het proces om tot woningbouw te komen, moet wel zorgvuldig gebeuren. Beter goed aan de voorkant geregeld dan achteraf repareren.”

Relevante informatie
Van Wijk heeft in de commissie Omgeving van de gemeenteraad aan de wethouder gevraagd om met meer relevante informatie te komen, en tevens tot ontwikkeling over te gaan van het oude Dorpshuis.
De plannen liggen er, dus waarom nog wachten?, aldus GBLV.  

Foto: David McBee (via Pexels)