Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg wil weten hoe het staat met het participatieproces rond de ontwikkeling van de Dr. Van Noortstraat in Stompwijk.

GBLV heeft begin maart 2021 vragen gesteld over de reconstructie van de Dr. van Noortstraat. Nu de berichten daar zijn dat de nieuwe Veenpoldersweg in de afronding is, vraagt GBLV zich af wanneer het participatieproces met omwonenden, Adviesraad Stompwijk en betrokkenen gaat plaatsvinden.

In de antwoorden van eerder gestelde vragen staat dat er in het tweede kwartaal 2021 een bestuurlijk akkoord moet zijn. Het Hoogheemraadschap is een belangrijke partij waar overeenkomsten mee gesloten moeten worden. Aansluitend zou het participatieproject starten om in de tweede helft van 2022 met de werkzaamheden te starten.

Marien van Wijk, raadslid van GBLV: “Navraag leert dat er de afgelopen maanden is gewerkt aan technisch onderzoek en het voorbereiden van het inspraak/participatieproces. De gemeente verwacht eind mei een digitaal platform te lanceren en te starten met fysieke rondgangen met belanghebbenden en stakeholders. Met deze input wil de Gemeente toe werken naar planvorming om uiteindelijk een definitief ontwerp aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen”.

GBLV blijft met veel interesse de ontwikkelingen volgen en houdt de vinger aan de pols. Het is belangrijk om in navolging van de Veenpoldersweg ook zo spoedig als mogelijk de reconstructie van de Dr. van Noorststraat te realiseren.