"Niet alleen een prachtige nieuwe rondweg, maar vooral een grote aanwinst voor de bereikbaarheid en veiligheid van Stompwijk".

Zo omschrijft Astrid van Eekelen, wethouder Verkeer en vervoer, de (gedeeltelijke) oplevering van de Veenpoldersweg; de nieuwe weg rond de woonkern van Stompwijk. Afgelopen 1 mei leverde aannemer KWS de nieuwe Veenpoldersweg op. De weg is ruim twee kilometer lang en heeft in totaal drie nieuwe bruggen: de Gemaalbrug over de Nieuwe Vaart als landmark van de Westeinderpolder en twee bruggen over de Stompwijksevaart. De weg heeft -vanwege de ligging in een landelijke omgeving- geluidsarm asfalt.

Voorlopig gedeeltelijke openstelling
Met de oplevering van de Veenpoldersweg is opnieuw een stap gezet naar het verbeteren van de veiligheid en bereikbaarheid van Stompwijk. Maar hiermee zijn we er nog niet. Niet de hele nieuwe weg is namelijk klaar en kan open. Een wegvak van ongeveer 250 meter langs de Westeinderweg vereist een andere aanlegconstructie. Dat heeft te maken met de ondergrond. Een deel van dit wegvak moet op palen worden gefundeerd. Door dit ontbrekende deel wordt de Veenpoldersweg voorlopig alleen voor bestemmingsverkeer opengesteld. In het najaar van 2021 is de weg volledig aangelegd en kan ook het doorgaand verkeer ervan gebruikmaken. De bewoners van Stompwijk ontvangen binnenkort een brief met een overzichtstekening van de tijdelijke verkeerssituatie. Uiteraard wordt dit ook met borden langs de weg aangegeven. “Dat de weg nog niet volledig opengesteld kan worden is een kleine teleurstelling, maar uiteindelijk gaat het om het totale eindresultaat”, aldus Astrid van Eekelen.

Herinrichting van de Dr. van Noortstraat
Nu het grootste deel van de Veenpoldersweg is aangelegd, gaat de gemeente zich toeleggen op de herinrichting van de Dr. van Noortstraat; na de reconstructie van de Stompwijkseweg en de aanleg van de Veenpoldersweg is dat het sluitstuk van het project Bereikbaar Stompwijk. Dit laatste onderdeel wordt in samenwerking met het hoogheemraadschap van Rijnland voorbereid. In het tweede kwartaal van dit jaar kunnen bewoners, bedrijven en belanghebbenden in Stompwijk meedenken over de inrichting van een vernieuwde Dr. van Noortstaat. Met alle verzamelde wensen en ideeën maakt de gemeente een eerste schets voor een inrichtingsplan, met als doel om in 2022 te starten met de uitvoering. Voorlopig dus nog genoeg werk aan de winkel in Stompwijk.

(foto: de Gemaalbrug over de Nieuwe Vaart in Stompwijk - foto: gemeente LV).