Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit de Regio
Het College van Burgemeester en Wethouders in Rijswijk is gevallen. De VVD trok afgelopen maandag de stekker uit de coalitie vanwege een conflict met GroenLinks over de Energienota.

De VVD wilde wachten met besluitvorming totdat er meer duidelijkheid was vanuit de Rijksoverheid en de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) over eventuele financiering door het Rijk van maatregelen om de energietransitie te bespoedigen.

GroenLinks wilde daar echter niet op wachten. Voor hen is klimaatverandering daarvoor te urgent. Er zal nu een nieuwe coalitie gevonden moeten worden, en een nieuw College moeten worden geformeerd.