Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit de Regio
Moleneigenaren in Zuid-Holland hebben zich sinds het begin van dit jaar verenigd in het 'Molenplatform Zuid-Holland'. Tot op heden hebben zich 34 eigenaren bij het platform aangesloten. Zij hebben tezamen 169 molens in eigendom, dat is ruim 74% van alle 228 molens in de provincie.

Molenmanifest
Als eerste taak heeft het Molenplatform zich ten doel gesteld om in verband met de provinciale verkiezingen van 20 maart, een manifest op te stellen waarmee zij politieke partijen willen informeren en beïnvloeden om een betere positie voor de molens te bewerkstelligen: “Molenmanifest 2019”

Geld voor onderhoud
In het manifest wordt de positie van de molens beschreven. Uit onderzoek blijkt dat de subsidie van overheden geen gelijke tred houdt met de werkelijke kosten van onderhoud van molens.
Het Molenplatform vraagt daarom van de provincie een verhoging van de bijdragen voor het Dagelijks Onderhoud en het Groot Onderhoud en de Restauratie van de molens in de provincie.

Contact politieke partijen
Het Molenplatform Zuid-Holland heeft inmiddels contact gezocht met alle politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen. Zij hebben hun manifest gestuurd met het verzoek om met drie molenaars langs te kunnen komen om een mondelinge toelichting te mogen geven.

Ook Molen de Salamander te Leidschendam is aangesloten bij het Molenplatform.

molenplatform