Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit de Regio
Democratie waterschappen hebben nu geen eerlijk speelveld, zegt Hans Middendorp, lijsttrekker van de AWP Delfland. “De politiek draait om de hete brij heen”, vindt Hans Middendorp, lijsttrekker van de AWP-Delfland. In januari vorig jaar heeft de commissie Veling al aanbevelingen gedaan over uitbreiding van de Wet financiering politieke partijen.

“Maar er is nog steeds niets geregeld voor de landelijke waterschapspartijen zoals de AWP”, zegt Middendorp.

Lege oorlogskas
De AWP financiert de verkiezingscampagne nu helemaal uit de ledencontributies. Middendorp vindt het bijna ondoenlijk om met zo’n beperkt budget de concurrentie aan te gaan met de landelijke politieke partijen. “En dat is slecht voor het democratisch proces. Je ziet dat de verkiezingen in maart helemaal niet gaan over provinciaal bestuur of waterschappen. Onderwerpen als de klimaatwet en het kinderpardon kapen alle media-aandacht weg. Dat terwijl deze verkiezingen juist moeten gaan over de enorme investeringen die nodig zijn voor waterveiligheid, klimaatadaptatie en hoe we die lasten eerlijk kunnen verdelen.”

Geen democratisch speelveld
De AWP moet dus zonder enige overheidsfinanciering campagne voeren voor de waterschapsverkiezingen in maart. Echter, in het waterschapsbestuur van Delfland zitten ook landelijke politieke partijen zoals PvdA, CDA en VVD, die wel financieel ondersteund worden omdat ze subsidies krijgen omdat ze in de tweede kamer zitten. ‘Maar de  AWP kiest er juist bewust voor om alleen mee te doen met de waterschapsverkiezingen”, zegt Middendorp. “Wij hopen dat de kiezers onze lokale focus en betrokkenheid bij het water waarderen”.

De Algemene Waterschapspartij doet op 20 maart mee aan de waterschapsverkiezingen in het hoogheemraadschap van Delfland onder de naam ‘AWP niet politiek wel deskundig’. Meer info: www.awp.nu.