Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit de Regio
Ook de lokale partij ONS Voorschoten zet kritische kanttekeningen bij jaarrekening Voorschoten, zo laat de fractie in een persbericht weten. De fractie van ONS Voorschoten valt op, dat het geld dat overschiet in de jaarrekening direct een andere bestemming krijgt, zonder dat er naar andere prioriteiten wordt gekeken.

Scherper onderscheid nodig
De fractie meent dat er onvoldoende onderscheid wordt gemaakt tussen jaarrekening en begroting:
Normaal gesproken is een jaarrekening een verantwoording van de afspraken die de raad en het college van Burgemeester en wethouders hebben gemaakt. Je kunt zien of de doelen ja of nee gerealiseerd zijn. Een jaarrekening heeft dus een samenhang met een begroting. Ze hebben verschillende functies. Het college haalt naar onze mening de verschillende functies door elkaar. Er worden in de jaarrekening namelijk voorstellen gedaan om een groot deel van het geld dat over is meteen alweer een bestemming te geven. Een bedrag van 200.000 EURO voor het subsidieplan en 300.000 EURO voor onderzoek naar een zelfstandig Voorschoten in de Leidse regio: het hoort wat ons betreft niet in deze jaarrekening thuis.
Flatteuze cijfers
Over het verwijt dat het college van B&W de cijfers mooier voorstelt dan dat ze in werkelijkheid zijn, oordeelt ONS Voorschoten milder dan de lokale PvdA-fractie.
Wij stellen vast dat het college erkent dat er donkere buien op ons af komen. Nu is er geld over omdat er grond en gebouwen zijn verkocht, maar dat geld kun je maar één keer ontvangen. Zonder die eenmalige ‘’meevaller’’ zag de jaarrekening er heel anders uit: er was een tekort geweest. Het college ontkent dat niet en dat getuigt wat ons betreft van realiteitszin.
De gemeentelijke jaarrekening 2018 is op 6 juni in de commissie Burger en Bestuur besproken; op 13 juni volgt bespreking in de gemeenteraad.