Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit de Regio
De Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn van plan binnen twee jaar een adequate geluidswerende voorziening langs de A4 neer laten zetten. Dat moet de geluidsoverlast verminderen in Vlietland, Vogelplas Starrevaart en voor de bewoners van Voorschoten.

De Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart zijn hier in principe blij mee. Wel hebben ze de provincie laten weten dat ze in plaats van de aanleg van geluidswallen pleiten voor een groen, geluidabsorberend scherm in de berm van de A4 vlak achter de vangrail.

Zo’n scherm zou volgens de organisaties beter passen in het landschap, er is veel minder grond voor nodig dan voor een wal en de aanlegkosten zijn veel minder afhankelijk van de bodemgesteldheid en de ligging van kabels en leidingen. Een geluidabsorberend scherm in de berm van de A4 zou volgens de natuurvrienden bovendien geluidoverlast in Stompwijk voorkomen.