Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit de Regio
"Op 10 juli werd de zesde bijeenkomst in het SoZa-gebouw over de woningbouw op de grens van Den Haag en Voorburg (rondom station Laan van NOI) druk bezocht. Wethouder Revis van Den Haag en wethouder Rouwendal van Leidschendam-Voorburg waren uitgenodigd en aanwezig."

"De betrokken aanwezigen, het merendeel kwam uit het Bezuidenhout, hebben wethouder Revis heel veel goed onderbouwde  vragen gesteld. O.a. over de hoogte van de gebouwen, de toenemende verkeersdruk en dat de zon niet meer in de omliggende woningen zou verschijnen.
Er werden nog veel meer vragen gesteld en menig keer volgde applaus. De wethouder heeft dus veel huiswerk meegekregen. Eveneens was er een bewoner die de wethouder vroeg of hij openstond voor een alternatief bouwplan dat hij hem wilde toesturen. De wethouder stond daarvoor open.

Wethouder Rouwendal heeft toegezegd dat een onderzoek zal worden ingesteld naar de te verwachte parkeerdruk in Voorburg. Dit n.a.v. mijn opmerking dat de parkeerdruk in de wijken Voorburg Noord en Bovenveen zal toenemen en een uitbreiding van de huidige blauwe zone daardoor nodig zal zijn.
Bij het verlaten van de bijeenkomst schoot me te binnen dat in plaats van de twee hoge woontorens (125 meter hoog) er vier lagere gebouwen zouden kunnen komen. De bezetting zou dan hetzelfde blijven. Ik liep naar wethouder Revis toe om hem dit mee te geven.

De betrokkenheid van de buurtbewoners is groot en dat men niet gelukkig is met de gigantische bouwplannen was de hele avond duidelijk merkbaar.  De vraag nu is of de gemeente Den Haag dit voorgenomen plan ongewijzigd gaat uitvoeren. Zo ja, dan zijn de zes gehouden bijeenkomsten een wassen neus gebleken."

M. Oosterveer,
Voorburg.