Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit de Regio
Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en acht andere gemeente in de Haagse regio hebben twaalf jeugdhulpaanbieders, zoals Jeugdformaat, Curium-LUMC, GGZ Rivierduinen, een overbruggingscontract aangeboden voor 2020.

De rechter stelde de hulpverleningsorganisaties onlangs in het gelijk, nadat de gemeenten eenzijdig de tarieven voor vergoeding naar beneden wilden bijstellen. De voorzienin-genrechter stak hier een stokje voor, omdat de gemeenten de tariefwijziging niet voldoende konden onderbouwen.

Gemeenten willen de kosten voor de jeugdzorg beheersbaar houden. De regiogemeenten hebben mede daarom een spoedappèl ingesteld.