reinierdegraafvoorburgHet Reinier de Graaf Gasthuis gaat een centrum voor dagbehandeling inrichten op het dak van de parkeergarage voor bezoekers. Het ziekenhuis realiseert hier twee operatiekamers met een herstelafdeling, twaalf dagverplegingsbedden en zes stoelen voor oogingrepen. 
De uitbreiding is nodig omdat in de nieuwbouw van de Voorburgse locatie van het Reinier de Graaf, geen ruimte is voor verpleegafdelingen en operatiekamers. Deze worden verplaatst naar het Gasthuis in Delft.

Dagbehandelingscentrum
In september 2019 is de bouw van een kleinschalig, modern dagbehandelingscentrum op het dak van de bezoekersparkeergarage bij het Gasthuis in Delft gestart. Het gaat om een uitbreiding van het huidige operatiekamercomplex in Delft. Onlangs is de aansluiting voor de loopbrug naar het ziekenhuis gemaakt waarover het OK-personeel straks makkelijk van het ene naar het andere operatiekamercomplex kan lopen.
Manager OK-complex Caroline van Herpen is onder de indruk: “Ik kan niet wachten totdat het complex open gaat. Er is goed over nagedacht en we hopen dat de patiënten straks tevreden zijn over het nieuwe centrum.” Ondertussen werkt onze aannemer verder aan de opbouw van het nieuwe complex op de parkeergarage, waar twee operatiekamers met een recoveryafdeling, twaalf dagverplegingsbedden en -stoelen en zes stoelen voor oogingrepen komen.

Nieuwbouw Diaconessenhuis
Met de nieuwbouw van het Diaconessenhuis behoudt Reinier de Graaf wel een zorglocatie Voorburg, een uitdrukkelijke wens van onder andere patiënten, medewerkers en huisartsen.

Begin 2019 heeft Reinier de Graaf de oude zusterflat op het terrein van het Diaconessenhuis in Voorburg gesloopt. In het voorjaar van 2020 wordt gestart met de bouw van een nieuwe, toekomstbestendige polikliniek op de fundering van de zusterflat in Voorburg.
In de nieuwe polikliniek blijft het grootste deel van het huidige zorgaanbod in het Diaconessenhuis gehandhaafd, waaronder de meeste poliklinieken, de bloedafname, radiologie en het fertiliteitscentrum. Op deze manier wil Reinier de Graaf ook in de toekomst zoveel mogelijk zorg dichtbij huis bieden.
De verwachting is dat het nieuwe polikliniekgebouw in Voorburg het eerste kwartaal van 2021 open gaat.