Login

Home

Nieuws

Radio

Televisie

Nieuws uit de Regio
provincie logo jpgOp de agenda voor de Provinciale Staten vergadering staan de Voorjaarsnota, Kadernota en het Kaderbesluit Bereikbaarheid 2021 en Biomassacentrales

Voorjaarsnota 2020, Kadernota 2021 en het Kaderbesluit Bereikbaarheid 2021
De Voorjaarsnota is een 'herijking' van de Begroting 2020 op basis van (recente) ontwikkelingen en de Jaarstukken 2019. Jaarlijks stellen PS de Voorjaarsnota voor het zomerreces vast. De Kadernota gaat in op de vraag hoe de provincie er in financiële zin voorstaat en geeft de kaders aan waarbinnen de Begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 wordt opgesteld.

Het Kaderbesluit Bereikbaarheid 2021 wordt jaarlijks opgesteld om dekkingsvoorstellen en strategische keuzes voor de meerjarige inzet van financiële middelen voor bereikbaarheid te bundelen en in samenhang voor te leggen aan Provinciale Staten. Het Kaderbesluit bevat naast voorstellen voor infrastructuur ook voorstellen voor bredere mobiliteitsthema´s zoals openbaar vervoer, truckparking en elektrificatie laadinfrastructuur Goederenvervoer over water.

Biomassacentrales
Dit bespreekpunt is geagendeerd op verzoek van de fractie van Forum voor Democratie

Insprekers kunnen zich als gebruikelijk tot 48 uur van te voren aanmelden.

De vergadering is rechtstreeks en integraal te volgen via de webcast op https://staten.zuid-holland.nl/ 

De volledige agenda met bijlagen kunt u te vinden op: https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Provinciale_Staten/2020/Provinciale_Staten_1_juli_2020

In verband met de coronamaatregelen vindt deze Statenvergadering niet op het provinciehuis plaats maar in de Ridderzaal (de tijdelijke vergaderzaal van de Eerste Kamer) Binnenhof 11 in Den Haag.

De voorzitter, Commissaris van de Koning de heer drs. J. Smit opent de vergadering om 13.00 uur
Algemene correspondentie Midvliet
 Postbus 1042
 2260 BA Leidschendam

 Studioadres
 Damlaan 35a
 2265 AL Leidschendam

 

Telefoon Studio:  070-3202266
 Redactie:               Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 E-mail Midvliet:     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Website:                www.midvliet.nl
 
 
 Radio
 Ether 107.2 en 107.9 FM
 Analoog via Ziggo: 92.9 FM
 Digitaal via Ziggo:916
 Of via de livestream

 Televisie
 Digitaal via Ziggo: kanaal 41
 Of via de livestream  

 

 

 Adverteren   
 Vacatures