Fietstunnel A4 Hofweg RijnlandrouteDe fietstunnel Hofweg onder de A4 (Zoeterwoude/Leiden) gaat dinsdag 1 september weer open voor fietsers.

In de afgelopen periode zijn werkzaamheden uitgevoerd voor de verlenging van de tunnel. Dit was nodig omdat de A4 op deze locatie wordt opgeschoven vanwege de Rijnlandroute. Veel Stompwijkers gebruiken deze fietstunnel.

Op een later moment, in elk geval vóór 1 april 2021, gaat de fietstunnel nog een keer dicht om de vides te bouwen. Dit zijn een soort lichtkoepels die zorgen voor daglichttoetreding. Ook wordt de tunnel onder de A4 dan definitief ingericht. Deze werkzaamheden nemen ongeveer 6 weken in beslag.

Er wordt ook gezorgd voor de herplant van groen. Deze vindt gefaseerd plaats. In maart startte de herplant van bomen en struiken in Vlietland: er zijn toen diverse struiken en bomen tussen de Meeslouwerplas en de A4 geplant. Ook is een nieuwe rij iepen geplant langs het fietspad als toekomstige vervanging van de zieke essen die hier nu nog staan.

Voor het behouden van waardevolle open plekken in Vlietland (zoals recreatieweiden) is, op verzoek van de gemeente Leidschendam-Voorburg, een deel van de herplant op locaties buiten het projectgebied gerealiseerd. Deze aanplant heeft de afgelopen weken plaatsgevonden in het buitengebied van Stompwijk. Op markante kruisingen van wegen of paden zijn passende bomenrijen of -groepen geplant van streekeigen soorten zoals knotwilgen, witte abelen, eiken en iepen.

Bron: Rijnlandroute.nl