Bas VerkerkCommissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 1 oktober 2020 Bas Verkerk tot waarnemend burgemeester van de gemeente Rijswijk.

Aan Michel Bezuijen is per 1 oktober 2020 eervol ontslag verleend als burgemeester van Rijswijk. Dit in verband met zijn benoeming tot burgemeester van Zoetermeer. De commissaris heeft, na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad, besloten om tot het aantreden van de nieuwe kroonbenoemde burgemeester medio juni 2021 een waarnemer te benoemen.
De keuze voor de waarnemend burgemeester is in goed overleg gegaan met (een vertegenwoordiging van) de fractievoorzitters van de Rijswijkse gemeenteraad. Na een gesprek over het gewenste profiel heeft de commissaris Verkerk voorgesteld als kandidaat. Vervolgens hebben de fractievoorzitters met hem gesproken en aangegeven zich te kunnen vinden in deze voordracht. De waarneming duurt tot het moment dat er in Rijswijk een nieuwe kroonbenoemde burgemeester aantreedt medio juni 2021.
Verkerk is 62 jaar, heeft ruime bestuurlijke ervaring en is lid van de VVD. Hij was 12 jaar burgemeester van gemeente Delft, waarna hij als waarnemend burgemeester werkte in De Bilt, Ommen en Beekdaelen. Voorafgaand aan het burgemeesterschap was Verkerk 8 jaar lang wethouder in Den Haag van 1996 tot 2004. Tevens was hij lid van het VNG-bestuur van 2001 tot 2010.

Bas Verkerk