Ongezond gezondVanaf 22 september ontvangen ruim 70.000 inwoners van 18 jaar en ouder in de regio Haaglanden een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over hun gezondheid, leefstijl, woonsituatie én het coronavirus.

De Gezondheidsmeter 2020 is een landelijk gezondheidsonderzoek. Door elke vier jaar aan een grote groep mensen te vragen hoe het met ze gaat, krijgen we een goed beeld van ‘onze’ gezondheid.

In 2020 kunnen, naast iedereen met een uitnodiging, ook alle andere inwoners uit de regio Haaglanden meedoen door het invullen van de open vragenlijst.

De gegevens uit het onderzoek zijn belangrijk voor:

- De ontwikkeling van het lokale gezondheidsbeleid
- Het organiseren van activiteiten om de gezondheid en het welzijn van inwoners in de regio Haaglanden te verbeteren.
- Passen de voorzieningen bijvoorbeeld bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven? Het onderzoek biedt aanknopingspunten om de gezondheid van de lokale bevolking te verbeteren.

Uitnodiging ontvangen?
Uw deelname wordt op prijs gesteld. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe betrouwbaarder de resultaten zijn. Als u een uitnodiging heeft gekregen, kunt u de vragenlijst direct invullen via www.startvragenlijst.nl/ggdhaaglanden.

U vindt meer informatie over de vragenlijst en veelgestelde vragen op de website van GGD Haaglanden.

Geen uitnodiging ontvangen?
Ook dan kunt u een vragenlijst invullen via www.ggdgezondheidsmeter.nl.

Meer informatie over deze open vragenlijst vindt u op de website van de GGD Haaglanden.
GGD Haaglanden