StompwijkDe gemeenteraad van Stompwijk wil dat het college met de provincie in gesprek gaat om de aansluiting van de nieuwe Veenpoldersweg op de N206 (Oosteinde) in Stompwijk te verbeteren. Dit vloeit voort uit een motie van Kees Verschoor (ChristenUnie-SGP) en Ron van Duffelen (CDA) over de aansluiting van de Veenpoldersweg op de N206, die unaniem door de raad is aangenomen.

Er is nu al verkeershinder in Stompwijk om vanuit de Dr. Van Noortstraat de N206 op te rijden en de verkeershinder wordt alleen maar erger als de Veenpoldersweg gereed is. Gevolg is filevorming waardoor (meer) stoffen worden uitgestoten die belastend zijn voor milieu en inwoners. Ook verslechtert de verkeersveiligheid dan door het vermijden van de aansluiting op de N206 omdat verkeer van de Veenpoldersweg dan meer gebruik gaat maken van de Meerlaan naar de rotonde.

Verder gaat dit ten koste van de veiligheid van fietsers, zoals schoolgaande jeugd, op het fietspad langs de N206, op de kruising van de Veenpoldersweg naar de N206 en in Stompwijk zelf door de slechte aansluiting op de N206. De raad wil dan ook dat de aansluiting zodanig wordt ingericht dat de verkeersveiligheid en het milieu er op vooruit gaan. Bijvoorbeeld door de aanleg van een rotonde, verkeerslichten of een invoegstrook naar de bestaande rotonde.

Verder verzoekt de raad bij het onderhanden nemen van de aansluiting gelijk het fietspad langs de N206 richting Zoeterwoude over ongeveer 400 meter veiliger te maken voor fietsers.

Foto: Google (streetview)