HMCKoning Willem-Alexander heeft donderdagochtend 29 oktober een werkbezoek gebracht aan Haaglanden Medisch Centrum (HMC) Westeinde. In gesprekken met medewerkers kreeg hij een actueel beeld van de Covidsituatie in het HMC.
Het bezoek stond in het teken van de actuele behandeling van COVID-19 patiënten op de afdelingen Longgeneeskunde, Interne Geneeskunde en Radiologie en de werkwijze van de crisisstructuur COVID-19.

De Koning bezocht o.a. de radiologieafdeling, die ook nu tijdens de tweede coronagolf weer zwaar wordt belast. Bij patiënten worden meerdere malen tijdens de ziekteperiode longfoto’s gemaakt en andere onderzoeken verricht om te zien hoe het ziektebeloop is. Terwijl de al bestaande productie van de radiologie-afdeling hoog is. Ook is de druk vanuit de acute zorg hoog, meer dan in de eerste piek. Het ziekenhuis heeft daarnaast te maken met meer medewerkers die in deze golf besmet raken.

Juist omdat we in het oog van de storm zitten in regio Haaglanden, kon HMC als stadsziekenhuis dit inzicht goed bieden. In de gesprekken kwam aan de orde hoe het ziekenhuis de zorg kan blijven bieden in deze buitengewone omstandigheden en wat dit betekent voor patiënten, naasten en medewerkers.

De Koning toonde in de gesprekken zijn betrokkenheid en stak de ziekenhuismedewerkers een hart onder de riem. Dat was in deze spannende tijden een opsteker die zeer is gewaardeerd door het ziekenhuispersoneel.