De oppositiepartijen in Voorschoten hebben felle kritiek geuit op de voorgestelde begroting. Volgens hen geeft deze een volstrekt vertekend beeld.

De coalitiepartijen in Voorschoten beroemden zich afgelopen week op een sluitende begroting. Volgens de oppositie klopt daar niks van, en zijn diverse kostenposten niet in de begroting opgenomen.

Van een aantal kostenposten weet het college nog niet wat de precieze hoogte zal bedragen. Deze zijn op nul ingeboekt onder de verwijzing 'pro memorie'. Onder andere Hans van der Elst van ONS Voorschoten vindt dat het college zichzelf daarmee voor de gek houdt. De fractievoorzitter meent dat het college van Voorschoten lastige keuzes voor zich uit schuift en vreest dat de gemeente mogelijk onder verscherpt toezicht komt te staan.

"De provincie neemt het bestuur dan over en dan worden we recht in de handen van Leiden gedreven", zo citeert omroep Unity Van der Elst. Ook in de gemeente Wassenaar vreest men een eventuele gedwongen fusie met Voorschoten.