De Algemene Waterschapspartij (AWP), PvdA en CU/SGP pleiten voor een verlaging van 10% van de waterschapslasten voor de inwoners.

Nu betalen inwoners in het Waterschap Delfland samen 54% van de waterschapsbegroting. Dit komt volgens Hans Middendorp (AWP) doordat de belasting deels is gebaseerd op de WOZ-waarde.

De AWP, PvdA en CU/SGP stellen voor om de kostentoedeling om te keren: 45% voor rekening van ingezetenen en 55% voor alle andere belastingcategorieën samen. Agrariërs zouden daarbij moeten worden ontzien.

Op 19 november stemt het waterschapsbestuur van Delfland over de verdeling van de kosten vaan het waterschap.

Afbeelding van Wessel van Buren via Pixabay