Er komt nog dit jaar een speciale kinderraad in de regio Haaglanden waarin leerlingen kunnen meepraten over het onderwijs.

Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH) heeft daartoe besloten naar aanleiding van een enquête onder zestig basisschoolleerlingen in de regio.

Onbevangen blik
De resultaten van deze bevraging vallen te lezen in het allereerste Junior Ondersteuningsplan, waarin leerlingen hun licht laten schijnen op onderwijs in het algemeen en passend onderwijs in het bijzonder. Kinderen bieden volgens de SPPOH veel inspiratie met hun onbevangen blik en creatieve kijk op het onderwijs.

Wethouder onderwijs Juliette Bouw: ”Het enthousiasme van de kinderen is groot. Wiebelkussens, ballenbakken, mini-dierentuin, extra kleine klassen; een greep uit de ideeën van de leerlingen voor een ideale school. Maar bovenal is het in de ideale school belangrijk dat er respect is voor elkaar en dat je mag zijn wie je bent.”

Junior Ondersteuningsplan
Het Junior Ondersteuningsplan vormt een twee-eenheid met het ‘volwassen’ Ondersteuningsplan van SPPOH, waarin het de visie en werkwijze tussen nu en 2025 beschrijft. Belangrijk punt daarin is dat we leerlingen en hun ouders nog meer gaan betrekken. Leerlingen gaan in het kader van het ‘hoorrecht’ vaker dan voorheen meepraten over zaken die henzelf aangaan.

Daarnaast gaan gemeenten, onderwijsinstellingen, SPPOH en de instellingen voor jeugdhulp intensiever met elkaar samenwerken. SPPOH gaat onder meer faciliteren dat professionals van verschillende instellingen en organisaties elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren.

Foto: Roos Trommelen Photography