In 2019 rapporteerde Delfland nog juichend een lichte verbetering van de waterkwaliteit, maar de Waterkwaliteitsrapportage 2020 valt weer tegen.

Ook waren er in 2020 maar liefst 18 bestrijdingsmiddelen boven-de-norm, vergeleken met 11 middelen in 2019. De AWP wil meer controles. “vrijwillige afspraken werken onvoldoende”, zegt Hans Middendorp van de AWP Delfland.

'Onnodig en niet acceptabel'
“We hebben het wel over jaargemiddelden boven de norm”, zegt Middendorp. “Het is net als met trajectcontroles: je kan wel even harder rijden, als je gemiddelde snelheid maar onder de 100 blijft. En dat is in 2020 dus voor 18 bestrijdingsmiddelen niet gelukt.” Ook het College van Delfland is ontevreden over de waterkwaliteit. "Onnodig en niet acceptabel", staat er op de website van Delfland. Volgens Delfland is de glastuinbouw één van de belangrijkste oorzaken. Uiterlijk in 2027 wil de glastuinbouw nagenoeg emissieloos zijn. Helaas zijn er in de afgelopen vier jaar geen vorderingen gemaakt. Ook voor de slechte waterkwaliteit in zwemplas De Wollebrand wijst Delfland naar lozingen uit de glastuinbouw.

‘Flinke tand’ erbij
De AWP Delfland pleit voor meer bedrijfsondersteuning aan tuinders om lozingen te voorkomen, en ook meer controles. Met de nieuwste eDNA technieken kan precies worden nagegaan uit welke kas met tomaten of paprika's een lozing afkomstig is. De extra kosten moeten worden betaald uit een extra heffing voor de glastuinbouw. Want zonder een drastische vermindering van de toxische druk in de komende 2-3 jaar worden de EU Waterkwaliteitsnormen niet gehaald in 2027. "En dus moeten we als waterschap Delfland aan de bak. De AWP steunt het College om nu door te pakken".

(archieffoto hierboven: Hans Midendorp in de studio van Midvliet)

Bestrijdingsmiddel