Op de website van voetbalvereniging ADO Den Haag staat te lezen dat er wellicht mogelijkheden zijn voor het voorkomen van een faillissement.

Vrijdag 9 juli hebben de directie, De Raad van Commissarissen en beide minderheidsaandeelhouders (HFC ADO Den Haag en Stichting Toekomst ADO) van ADO Den Haag samen met de herstructeringsdeskundige de nieuw ontstane situatie besproken, nadat er geen overnamekandidaat is overgebleven.

Het blijkt dat de laatst overgebleven kandidaten voor overname van ADO Den Haag met name op twee punten zijn afgehaakt. Ten eerste de huurprijs van het stadion en ten tweede de corporate governance (de bestuursstructuur). In soortgelijke bewoordingen geven diverse overnamekandidaten aan van de huidige situatie af te willen en dat zowel de licentie, als het prioriteitsaandeel bij ADO Den Haag NV worden ondergebracht.

Teneinde een redding van ADO Den Haag te vergemakkelijken en een faillissement te voorkomen hebben de hiervoor genoemde organen - bestuur STA, bestuur HFC, directie en RvC - aangegeven, dat zij onvoorwaardelijk hun aandeel, bevoegdheden en posities beschikbaar zullen stellen ten behoeve van een nieuwe aandeelhouder. De governance en de bemensing zijn daarmee dus geen struikelblok meer voor de overname en redding van ADO Den Haag. Niemand is belangrijker dan de club.

ADO Den Haag en de hierboven bedoelde bestuursorganen roepen UVS op om hetzelfde te doen en de door UVS gehouden gewone aandelen onvoorwaardelijk beschikbaar te stellen voor een nieuwe aandeelhouder. Voorts doen zij een klemmend beroep op alle andere betrokken stakeholders, zoals supporters, overnamekandidaten, de regionale media, de gemeente Den Haag, etc. om al het mogelijke te doen om ADO Den Haag te redden en als een eenheid achter de club te gaan staan.

De deelnemers hopen dat hun stap ertoe leidt dat overnamekandidaten weer aan tafel komen. Want Den Haag kan en mag niet zonder ADO Den Haag! Het stadion mag niet het trieste gedenkteken aan het Prins Clausplein worden van de grote voetbalhistorie die Den Haag heeft gekend.

(bron: www.adodenhaag.nl) 


Omroep West schrijft op zaterdag 10 juli het volgende over de acties van de fans die zeer bezorgd zijn

Enkele honderden ADO-supporters hebben zich zaterdagmiddag bij het stadion verzameld om duidelijk te maken dat ze zich grote zorgen maken over het voortbestaan van hun club. ADO Den Haag verkeert in grote problemen en het is vooralsnog onzeker in hoeverre zich op korte termijn een oplossing aandient. Er werd geroepen: 'Het bestuur tegen de muur' en 'Ed Maas die wordt de baas'. Ook klonken enkele vuurwerkknallen, maar het protest verliep zonder incidenten. Na ongeveer een half uur vertrokken de supporters weer.

De bijeenkomst is georganiseerd door het Haags Supporters Collectief, het samenwerkingsverband van alle supportersgroepen. Met hun actie reageren ze op de ontwikkelingen van de afgelopen maanden, waarbij diverse partijen belangstelling toonden om de club te kopen, maar toch weer afhaakten.

'Voor ons geldt maar één ding: red die club', aldus Jacco van Leeuwen, de voorzitter van supportersclub Haagsche Bluf. Hij is niet van de organisatie van de actie, maar is als ADO-man in hart en nieren natuurlijk wel van de partij. 'Elke dag word je geconfronteerd met nieuwe feiten', zegt Van Leeuwen. 'Het is in al die jaren zó'n puinhoop geworden... we willen laten zien dat de club nog leeft.'

Er gloort hoop
Afgelopen week hielden ook de twee laatste geïnteresseerde partijen het voor gezien. Hierbij gaat het om de internationale Vanad Group van ict-zakenman Ad Nederlof en Het Haags Collectief van de Haagse vastgoedondernemers Ed Maas en Jeroen Lentze met oud-speler en clubicoon Martin Jol. Deze laatste partij heeft tien miljoen euro voor de club geboden, maar had het idee dat ze nauwelijks serieus werd genomen.

Toch gloort er hoop voor de club, want gisteren diende zich tijdens een interne spoedvergadering een belangrijke doorbraak aan: de directie en de Raad van Commissarissen van ADO zijn bereid hun positie op te geven wanneer een koper dit verlangt.

Aandeelhouders
Ook willen de vereniging HFC ADO Den Haag en de Stichting Toekomst Den Haag als minderheidsaandeelhouders hun aandeel - en dus een deel van hun zeggenschap - inleveren. Op die manier zal een veel efficiëntere en slagvaardigere organisatie ontstaan. Bovendien wordt ermee voldaan aan de voorwaarde die enkele overnamekandidaten de afgelopen periode hadden gesteld.

Vanzelfsprekend moet ook de Chinese grootaandeelhouder United Vansen Sports (UVC) nog met de verkoop van de club instemmen, maar dat lijkt geen probleem te zijn. UVS heeft zijn buik vol van ADO en weigert al geruime tijd nog een cent in de Haagse voetbalclub te steken.

Supporters: huur moet omlaag
Een struikelblok voor een eventuele koper kan nog wel de huur van het stadion en de parkeerterreinen zijn. Deze zijn in handen van de gemeente Den Haag. Volgens de eerdere overnamepartijen is deze huur ongekend hoog.

Het gevolg is dat de supportersgroepen hun pijlen inmiddels ook op de verantwoordelijke wethouders hebben gericht. Ook zaterdagmiddag tijdens het protest bij het stadion was dat het geval: supporters vinden dat de huur flink moet worden verlaagd. 'Gemeente Den Haag, jullie zijn aan zet', schrijft het Haags Supporters Collectief op internet.

Begroting
De nood is intussen hoog, want ADO moet uiterlijk half augustus een sluitende begroting bij de KNVB indienen. Ook zijn er ongeveer honderdvijftig schuldeisers voor wie een oplossing moet worden gevonden. Om hen in financiële zin enigszins tegemoet te kunnen komen, is de opbrengst van de beoogde verkoop cruciaal.

'Over vier weken begint het nieuwe seizoen en moeten we het eerste balletje gaan trappen,' aldus supporter Jacco van Leeuwen. 'Maar spelers en personeel beginnen te muiten. Het is een hele vervelende situatie.'

(bron: www.omroepwest.nl)