×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 87 niet laden
De gemeenteraden in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg zijn in de periode van 2015 tot 2020 gebrekkig geïnformeerd over de stijgende kosten van jeugdzorg.
Dit blijkt uit onderzoeksresultaten van de Rekenkamercommissie die op 8 juli 2021 werden gepubliceerd.

Haperende informatievoorziening
De informatievoorziening aan de raadsleden en burgercommissieleden haperde. Zo ontbrak in alle vier gemeenten een verklaring voor de stijging in het gebruik van specifieke jeugdzorg-producten (zoals Jeugd-GGZ). Tevens ontbrak nadere onderverdeling van de kosten van jeugdzorg naar soort verwijzer en naar jeugdzorg-product. Daarnaast werd onvoldoende toelichting gegeven over de relatie tussen doelstellingen, activiteiten, resultaten en beoogde maatschappelijke effecten van jeugdzorg.

Duiding en inzicht
De Rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraden om de informatievoorziening over jeugdzorg flink te verbeteren. Deze zou steeds duiding moeten geven (bijvoorbeeld over stijging in het gebruik van specifieke jeugdzorg-producten). Ook zou ze inzicht moeten bieden in de relatie tussen doelstellingen, activiteiten, kosten, resultaten en beoogde (maatschappelijke) effecten van jeugdzorg.

Oorzaken voor kostenstijging
De kostenstijging varieerde van 2015 tot 2020 in Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg met 72% tot 91%. In het onderzoek zijn ook de oorzaken in kaart gebracht van de kostenstijging van jeugdzorg in H10-gemeenten. 

Inzicht en grip
De Rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraden inzicht en grip te krijgen op de stijging in gemeentelijke verwijzing naar jeugdzorgtrajecten. Ook zouden gemeente de jeugdzorg-producten met de grootste stijging en omvang van kosten in het vizier moeten krijgen.

Verzachtende omstandigheden
De rekenkamercommissie noemt wel dat de Jeugdzorg nieuw terrein voor de vier gemeenten is. In 2015 werden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdzorg. Er was toen nog veel onduidelijk voor hen.

Reactie Leidschendam-Voorburg
Het college van B&W van Leidschendam-Voorburg heeft eind juni een reactie gezonden aan de Rekenkamercommissie. Zo stelt het college in haar brief aan de Rekenkamercommissie dat deze duiding van de maatschappelijke oorzaken van de kostenstijgingen zelf ook achterwege laat. Ook laat de Rekenkamercommissie volgens het college een aantal maatschappelijke ontwikkelingen buiten beschouwing. Zo is in Leidschendam jeugdhulpverleningsinstantie Schakenbosch gevestigd, hetgeen weer effect heeft op de uitgaven van de verantwoordelijke gemeente.


Meer informatie

· Webpagina met alle achtergronden en documenten
· Reactie gemeente Leidschendam-Voorburg


Foto: Unsplash