De gemeente Zoetermeer kan beginnen met de bouw van 177 appartementen en 41 woningen in de wijk Oosterheem. Dat heeft de Raad van State woensdag bekend gemaakt.

Een aantal inwoners van de wijk Oosterheem vindt dat zij te weinig inspraak hebben gehad bij de planvorming. Zij zijn het er niet mee eens dat het bestaande openbaar groen en daarmee ook het uitzicht verloren gaat. De bouw van appartementencomplexen met twee hoge torens op de hoeken zou bovendien inbreuk doen op het dorpse karakter van de wijk Oosterheem.

De afdeling bestuursrechtspraak heeft alle bezwaren tegen het bestemmingsplan Martin Luther Kinglaan echter ongegrond verklaard.

Foto: Ekaterina Bolovtsova (via Pexels)