De gemeenteraad van Den Haag moet binnen een half jaar het ‘Omgevingsplan Binckhorst’ op enkele onderdelen aanpassen.
De Raad van State deed hier woensdag 24 november uitspraak over.

De gemeente Den Haag wil de wijk Binckhorst stap voor stap ontwikkelen tot een stadswijk waar wordt gewoond en gewerkt. Tegen het nieuwe omgevingsplan zijn tien ondernemers uit de Binckhorst in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vrezen dat het omgevingsplan en de transformatie naar de nieuwe stadswijk hun bedrijfsvoering zal beperken en in de weg zal staan aan hun eigen uitbreidingsplannen.

Nieuwe manier van planologie
In het omgevingsplan is bijna de hele Binckhorst aangewezen als zogenoemd ‘transformatiegebied’. Daarbij heeft de gemeenteraad ervoor gekozen om geen aparte bedrijfsbestemmingen op te nemen met een beschrijving van de bedrijvigheid die daar is toegestaan. Binnen het transformatiegebied zijn uiteenlopende activiteiten mogelijk. Dit biedt initiatiefnemers zoveel mogelijk ruimte om de nieuwe stadswijk te ontwikkelen. Deze nieuwe manier van planologie loopt vooruit op de Omgevingswet, die medio 2022 in werking zou moeten treden. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft geoordeeld dat deze manier van planologisch inrichten van de Binckhorst niet in strijd is met de rechtszekerheid. In het plan is namelijk vastgelegd dat de bestaande bedrijven in de Binckhorst hun activiteiten, die zijn opgesomd in een tabel in het omgevingsplan, ongehinderd mogen voortzetten en uitbreiden.

Richtafstanden
Alleen wanneer een bedrijf vertrekt, ontstaat er ruimte voor een nieuwe invulling van het gebied. En als de gemeente een nieuwe ontwikkeling in de buurt van een bestaand bedrijf wil toestaan, gelden de zogenoemde richtafstanden. Dat zijn bufferzones voor bijvoorbeeld geluid, geur en gevaar. Alleen wanneer het bedrijf vrijwillig wil meewerken aan een aanpassing van zijn bedrijfsvoering, kan van deze richtafstanden worden afgeweken. De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat de rechten van de bestaande bedrijven daarmee ook voor de toekomst voldoende zijn gewaarborgd.

Strijd met de rechtszekerheid
Wel heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in de uitspraak geoordeeld dat de beschrijving van de toegestane bedrijfsactiviteiten in de tabel op een aantal onderdelen nog onduidelijk of onvolledig is en daarmee in strijd is met de rechtszekerheid. Zo is soms niet duidelijk welke activiteiten nu precies zijn toegestaan. De gemeente moet met een nieuw besluit die onduidelijkheid en daarmee de rechtsonzekerheid voor deze bedrijven wegnemen.

Verder is vastgesteld dat verschillende regels in het omgevingsplan fouten bevatten. Het gaat om regels voor bestaande bedrijven waarvan de gemeente ook heeft erkend dat die niet goed in het plan zijn opgenomen. Deze zullen ook met het nieuwe besluit moeten worden hersteld.

Foto: Raad van State

Contactgegevens Midvliet

Algemene correspondentie
Postbus 1042
2260 BA  Leidschendam

Studioadres & Bezoekadres
Damlaan 35a
2265 AL Leidschendam

Telefoon studio: 070-3202266
Redactie: redactie@midvliet.nl
E-mail: info@midvliet.nl

 

Radio & Televisie

Radio
Ether: 107.2 Mhz
DAB+: kanaal 11B (DAB lokaal 45)
Ziggo digitaal: 916
KPN  digitaal: 1189
XS4All digitaal: 1189
Of via de livestream

Televisie
Ziggo: kanaal 41
KPN:  kanaal 1489
XS4All: kanaal 1489
Of via de livestream