In overleg met waarnemend burgemeester Bas Verkerk heeft het bestuur van de Stichting Strandwalfestival besloten geen festival te organiseren in 2022.

Het bestuur van het festival heeft bij de gemeente Rijswijk aangedrongen op een financiële garantstelling en een meerjarige benadering van het festival. Maar dat is niet gelukt.

Voorzitter Koen Caminada: “Het financiële risico van het Strandwalfestival is in de loop van de tijd simpelweg te groot geworden om te laten dragen door een bestuur dat op vrijwilligersbasis een opdracht namens de stad uitvoert. De reden dat het financiële risico te hoog wordt is de hoogte van het benodigde budget van 3 ton, dit komt voort uit de toegenomen eisen die aan zo’n omvangrijk festival worden gesteld. Tegelijk gaat de bijdrage van de gemeente omlaag en lopen de sponsorbedragen en donaties van fondsen drastisch terug.”

Het bestuur van het Strandwalfestival wil daarom alleen een editie organiseren in 2022 als het college daarvoor een opdracht geeft en wanneer een aantal randvoorwaarden goed zijn ingevuld. In een gesprek met de waarnemend burgemeester werd echter duidelijk dat het op dit moment niet mogelijk is afspraken te maken over deze randvoorwaarden vanwege het aantreden van het nieuwe college van burgemeester en wethouders in de loop van 2022. Het huidige college zal geen beslissingen meer nemen over deze (en andere) maatregelen die effect hebben op de periode nadat zij uit hun functie zijn ontheven.

Secretaris Paul Schott: “Het bestuur van het Strandwalfestival betreurt ten zeerste dat het met het uitblijven van de garantstelling en de meerjarenafspraken deze stap heeft moeten nemen. Sinds 2009 was het jaarlijkse festival in het tweede weekend van september het grootste, gratis en publieke evenement in Rijswijk. De Strandwalmarkt, de muzikale optredens in het Rijswijkse bos en op diverse podia op de Van Vredenburchweg (de Strandwal), de lampionnenoptocht, de familiedag en sportactiviteiten op zondag boden voor vele Rijswijkers en daarbuiten voor elk wat wils. Aan deze manifestatie heeft het bestuur jarenlang met veel plezier belangeloos zijn medewerking verleend. Het bestuur hoopt dat het gezichtsbepalend Rijswijks evenement na 2022 weer terugkeert voor de Rijswijkse bevolking.”

Foto: Strandwalfestival in 2021 (Lauren Marijnissen)