Op zondag 9 januari gaat de nieuwe jaardienst in bij HTM. De vertrektijden van bussen en trams wijzigen.

Op sommige lijnen is de frequentie iets aangepast om zo goed mogelijk in te spelen op het aantal reizigers. Ook heeft HTM rekening gehouden met omleidingen en vertragingen die ontstaan door diverse werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld de afsluiting van de Utrechtsebaan in januari.

Een van de besparingsmaatregelen die HTM vanaf januari 2022 doorvoert, is het tijdelijk opheffen van 13 halten. Deze maatregel zou eigenlijk per september 2021 worden ingevoerd, maar vanwege de verlenging van de beschikbaarheidsvergoeding door de Rijksoverheid is dit uitgesteld. Bij de keuze voor het opheffen van de halte is niet alleen gekeken naar het aantal reizigers dat van de halte gebruik maakt, maar ook naar de maatschappelijke functies in de buurt en de beschikbaarheid van OV-halten in de omgeving. De analyses die HTM daarvoor uitvoerde, wijzen ook uit dat met het opheffen van de halten meer reizigers aangetrokken worden, omdat de reissnelheid wordt verhoogd. De opheffing duurt vooralsnog een jaar, waarna de effecten van de maatregel geëvalueerd worden.

Een aantal halten op het traject van tram 16 keert niet terug. In 2022 wordt in verschillende fasen de infrastructuur van tram 16 gereed gemaakt voor de komst van de nieuwe trams. Zo worden de halten Frankenslag en Van Boetzelaerlaan samengevoegd tot één nieuwe halte Statenkwartier.

Wijzigingen tram

Tram 1

Tram 1 rijdt op zaterdag 6x in plaats van 7x per uur.
De halte Ary van der Spuyweg wordt opgeheven. De halten Vredespaleis en Adriaan Goekooplaan zijn de dichtstbijzijnde alternatieve halten.
De halte Vlietbrug wordt opgeheven. De halte ’s-Gravenmade is de dichtstbijzijnde alternatieve halte.

Tram 2

Tram 2 kort traject rijdt niet meer tussen de spitsen, maar tram 2 (het hele traject) gaat wat vaker rijden en rijdt dan 6x per uur.
De halte Nieuwendamlaan wordt opgeheven. De halten Thorbeckelaan en Laan van Eik en Duinen zijn de dichtstbijzijnde alternatieve halten.
De halte Fahrenheitstraat wordt opgeheven. De halten Valkenboslaan en De la Reyweg zijn de dichtstbijzijnde alternatieve halten.
De halte Stuyvesantstraat wordt opgeheven. De halten Oostinje en Station Laan van NOI zijn de dichtstbijzijnde alternatieve halten.

Tram 6

Tram 6 rijdt overdag weer 6x per uur in plaats van 7x en op zaterdag 7x per uur in plaats van 8x per uur.
De halte Aegonplein wordt opgeheven. De halten Margarethaland en Station Mariahoeve zijn de dichtstbijzijnde alternatieve halten.

Tram 11

Reizigers maken vanaf 15.00 uur meer gebruik van tram 11 en vandaar dat we de spitstijden aanpassen van 16.00 uur -19.00 uur naar 15.00 uur – 18.00 uur.
De frequentie gaat op zaterdag van 5x naar 4x per uur.
De halte Boreelstraat wordt opgeheven. De halten Willem de Zwijgerlaan en Houtrust zijn de dichtstbijzijnde alternatieve halten.

Tram 12

Reizigers maken vanaf 15.00 uur meer gebruik van tram 12 en vandaar dat we de spitstijden aanpassen van 16.00 uur -19.00 uur naar 15.00 uur – 18.00 uur.
De frequentie gaat op zaterdag van 5x naar 4x per uur.
De halte Copernicusplein wordt opgeheven. De halten Fahrenheitstraat en Weimarstraat zijn de dichtstbijzijnde alternatieve halten.

Tram 15

Reizigers maken vanaf 15.00 uur meer gebruik van tram 15 en vandaar dat we de spitstijden aanpassen van 16.00 uur -19.00 uur naar 15.00 uur – 18.00 uur.
De frequentie gaat op zaterdag van 5x naar 4x per uur.
De halte Broekpolder wordt opgeheven. De halten Laan van ’s Gravenmade en Hoornbrug zijn de dichtstbijzijnde alternatieve halten.

Tram 16

De halte Alberdingk Thijmstraat wordt opgeheven. De halten Van Zeggelenlaan en Station Moerwijk zijn de dichtstbijzijnde alternatieve halten.
De halte Geysterenweg wordt opgeheven. De halten Betje Wolffstraat en Erasmusweg zijn de dichtstbijzijnde alternatieve halten.
De halte Frankenslag wordt opgeheven. De halten Frederik Hendriklaan en Van Boetzelaerlaan zijn de dichtstbijzijnde alternatieve halten.

Tram 17

Reizigers maken vanaf 15.00 uur meer gebruik van tram 17 en vandaar dat we de spitstijden aanpassen van 16.00 uur -19.00 uur naar 15.00 uur – 18.00 uur.
De frequentie gaat op zaterdag van 5x naar 4x per uur.
De halte Treubstraat wordt opgeheven. De halten Rijswijk Station en Volmerlaan zijn de dichtstbijzijnde alternatieve halten.

Tram 34

Rijdt alleen tijdens de spitsuren en vervalt tussen 10.00 uur en 15.00 uur.

Wijzigingen bus

Vanwege diverse werkzaamheden in de stad in 2022, zoals bijvoorbeeld het afsluiten van de Utrechtse baan, zijn op bepaalde buslijnen meer ritten nodig. Om ervoor te zorgen dat we een betrouwbare dienstregeling rijden en omdat we goed rekening moeten houden met de inzet en rusttijden van onze buschauffeurs, passen we de frequentie op een aantal lijnen aan. De vrijgekomen ritten worden als extra ingezet op de buslijnen die te maken krijgen met omleidingen danwel verkeersdrukte.

Bus 20

De frequentie gaat van 6x naar 5x per uur in de spitsen.

Bus 23

De frequentie gaat tussen 9.00 uur en 12.00 uur naar 4x per uur.
De halte Stuyvesantstraat wordt opgeheven. De halten Juliana van Stolberglaan en Station Laan van NOI zijn de dichtstbijzijnde alternatieve halten.

Bus 24

Bus 24 rijdt op ma t/m vr tussen 7.30 uur en 8.30 uur en tussen 14.00 uur en 17.00 uur extra op het traject tussen station Den Haag Centraal en station Mariahoeve. Deze extra ritten zijn specifiek bedoeld voor scholieren omdat die in deze tijdvakken veel gebruik maken van bus 24.

Bus 28

Bus 28 rijdt met aardgasbussen in plaats van elektrische bussen, zodat een optimale inzet van buschauffeurs mogelijk is.
Nachtnet

De nachtbussen van HTM rijden vanwege de coronamaatregelen voorlopig nog niet.

Wijziging haltenamen

De halte Leidsenhage van tram 2, 6 en 19 wijzigt in Mall of the Netherlands
De halte In de Bogaard van tram 17 en bus 22 en 23 wijzigt in Bogaard stadscentrum