De Westvlietweg is een veelgebruikte en belangrijke fietsroute langs de Vliet tussen Voorburg en Leidschendam. De gemeente Den Haag wil de ventweg prettiger en veiliger inrichten voor de fietser.

De ventweg wordt daarom een fietsstraat. Voor de fietsstraat maakte de gemeente Den Haag in 2020 een voorlopig ontwerp. Daarop hebben bewoners gereageerd. In het 2e voorlopig ontwerp zijn de opmerkingen van bewoners verwerkt.

Het voorstel is om van de ventweg een fietsstraat te maken. In de fietsstraat hebben fietsers voorrang en zijn auto’s te gast. De bewoners van de huizen aan de ventweg en hun bezoekers kunnen met hun auto over de nieuwe fietsstraat rijden. Dit is nodig om bij de huizen te komen.

De fietsstraat krijgt rood asfalt met een witte markering in het midden. Zo sluit de fietsstraat aan op de bestaande fietspaden. Er komen parkeerplaatsen tussen de bomen. Daardoor is het niet nodig bomen te kappen en komt er ruimte voor 3 extra bomen. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk. De bomen krijgen meer ruimte doordat er grotere plantvakken komen. Die worden ongeveer 2 bij 2 meter. De fietsstraat krijgt een andere indeling dan de ventweg die er nu is. Om hulpdiensten genoeg ruimte te geven, krijgt het voetpad aan de kant van de huizen een schuine band.

De werkzaamheden voor de realisatie van de fietsstraat vinden volgens de voorlopige planning plaats van september tot oktober 2022.