De XXL-priklocatie World Forum sluit de deuren op 17 januari. Vanaf die datum kan iedereen van 18 jaar en ouder wel de boosterprik halen zonder afspraak.

De boosterprik kan worden gegeven drie maanden na de laatste vaccinatie of coronabesmetting. Wie zonder afspraak een boosterprik wil, kan terecht bij De Broodfabriek in Rijswijk. Ook bij de andere vaste priklocaties in de regio is het mogelijk een boosterprik zonder afspraak te halen, zoals bij de Appelgaarde in Voorburg.

Volgende week geeft de GGD Haaglanden ook nog vaccinaties op afspraak. Hierdoor kunnen er op de kleinere locaties wachtrijen ontstaan voor mensen die zonder afspraak komen. De Broodfabriek in Rijswijk is een XL-priklocatie, hier is de kans op wachtrijen gering.

Sluiting World Forum
De XXL-priklocatie World Forum sluit de deuren op 17 januari. GGD Haaglanden heeft deze locatie gebruikt om de piek van de boostercampagne op te vangen. Dit is nu niet meer nodig. Komende zaterdag en zondag kunt u met een afspraak voor een boosterprik nog terecht op de locatie World Forum. Als u een afspraak heeft staan ná 17 januari wordt u gebeld voor een nieuwe afspraak op een andere locatie.

Kleinere priklocaties weer open
Tijdens de boostercampagne waren een aantal kleinere priklocaties – zoals buurthuizen, staddeelkantoren en moskeeën – tijdelijk gesloten. Vanaf 24 januari gaan deze kleinere tijdelijke locaties in de regio weer open voor een 1ste, 2de of boosterprik zonder afspraak.

Naast het heropenen van deze priklocaties gaat GGD Haaglanden ook weer specifieke doelgroepen benaderen zoals: EU-arbeidsmigranten, AZC’s, ongedocumenteerden, dak- en thuislozen, jongeren en mensen met een taalachterstand. Dit doet de GGD in nauwe samenwerking met de gemeenten.

Mobiele units en prikbus
Vanaf begin maart gaat GGD Haaglanden ook weer de wijken in met mobiele units en de prikbus. Dit is mede afhankelijk van weersomstandigheden. Een specifieke datum is nog niet bekend.