Gemeenten hebben veel te weinig geld om woningeigenaren te helpen bij het isoleren van hun huis en hen uiteindelijk van het gas af te halen.

Dit blijkt uit onderzoek van NU.nl. Hierdoor is het moeilijk om anderhalf miljoen woningen te verduurzamen voor 2030, zoals is afgesproken in het Klimaatakkoord en dreigen we langer afhankelijk te blijven van aardgas, uit onder meer Rusland.

Om de nationale klimaatdoelen te halen, moet het aardgasverbruik de komende jaren sterk worden teruggedrongen. In eerste instantie zullen veel huizen vooral beter moeten worden geïsoleerd. Uiterlijk in 2050 moeten ze helemaal van het aardgas af, bijvoorbeeld via een elektrische warmtepomp of duurzame stadswarmte.

Vorig jaar moesten alle Nederlandse gemeenten een plan opstellen waarin staat hoe verschillende wijken aardgasvrij kunnen worden en welke als eerste aan de beurt zijn. Jaarlijks zijn honderden miljoenen euro's nodig om deze zogenoemde warmtevisies ook daadwerkelijk uit te voeren, maar de overheid heeft dat geld nog niet beschikbaar gesteld. Daardoor loopt de zogeheten warmtetransitie vertraging op en wordt het lastiger om anderhalf miljoen woningen te verduurzamen voor 2030, zoals is afgesproken in het Klimaatakkoord.

In een enquête van NU.nl noemt 55 procent van de gemeenten dat gebrek aan geld als knelpunt in de warmtetransitie. Daarnaast stelt 48 procent dat met het huidige beleid isoleren en aardgasvrij worden niet betaalbaar genoeg zijn voor inwoners. 34 procent zegt dat er betere wet- en regelgeving moet komen, bijvoorbeeld rond de aanleg van warmtenetten.

"We worden als gemeente geacht de uitvoering ter hand te nemen, terwijl de financiering nog niet geregeld is", zegt Simon van Damme, beleidsmedewerker bij de gemeente Leidschendam-Voorburg tegen NU.nl. "Je kan al wel starten met de wijkaanpak, maar als blijkt dat je geen dekkende financiering krijgt, dan moet je dus op een gegeven moment stoppen."

NU.nl stuurde een enquête over de warmtetransitie naar alle 345 Nederlandse gemeenten. Deze werd door 239 gemeenten (69 procent) ingevuld. De enquête en interviews vonden plaats voor de Russische invasie in Oekraïne. De oorlog heeft het belang van de warmtetransitie nogmaals onderstreept: de gasprijs bereikte woensdag een nieuw record en voor levering van gas is de EU afhankelijk van Rusland.

Bron: NU.nl