De AWP (Algemene Waterschapspartij) vindt het een goed idee om het contract met Gazprom af te bouwen.

Maar pas op voor symboolpolitiek! De AWP wil natuurlijk geen hoge boetes voor contractbreuk aan Gazprom betalen - daar wordt Rusland juist beter van - én men wil zeker weten dat er niet via een omweg toch gas uit Rusland komt.

De AWP wil het moment aangrijpen om vaart te maken om van het aardgas af te komen. "Laten we een concrete datum noemen, bijv. 2025, waarop Delfland en de waterzuiveringen volledig van het gas af willen zijn. Dat past in de energietransitie, dat is goed voor het klimaat en maakt ons onafhankelijk van Russisch aardgas.
En laten we versneld inzetten op aquathermie, het winnen van warmte uit slootwater. Aquathermie is al veel te lang een belofte. Delfland moet nu een concrete doelstelling uitspreken hoeveel energie uit aquathermie er over vijf jaar kan worden gewonnen, en daar stap-voor-stap naartoe werken.
Tenslotte kan het zuiveringsslib, dat nu nog wordt verbrand, worden vergist tot biogas."

De AWP wil snel duidelijkheid hoe het vergisten van zuiveringsslib bijdraagt om onafhankelijk van aardgas te worden, en tegen welke kosten! Delfland heeft immers de grootste rioolwaterzuivering van Europa? Daar moet je dus heel veel biogas kunnen maken.