Op dinsdag 8 maart kwamen er 50 vrouwen bij elkaar in de Bles om een leuke workshop te volgen die door Ingrid Verboon van Bloemsierkunst de Passie werd verzorgd.

Eindelijk kon er door VrouwActief weer wat georganiseerd worden en de animo was groot. Mede dankzij een financiële bijdrage van Vlietwensen kon de eigen bijdrage, ondanks dat de bloemen duur zijn, laag gehouden worden.

(Namens bestuur VrouwActief, Ria Luiten)