Uit onderzoek van ProDemos, in opdracht van mediapartner Omroep West blijkt, dat de meeste inwoners in de regio Haaglanden vinden dat er meer huizen moeten worden gebouwd in hun gemeente.

Vooral woningen voor lage inkomens worden belangrijk gevonden, maar liever zonder natuur op te offeren.

Het onderzoek bestond uit een vragenlijst met stellingen die door 3.224 personen werd ingevuld. 62 procent van de deelnemers is het (helemaal) eens met de stelling 'In mijn gemeente moeten meer huizen gebouwd worden', slechts 21 procent niet.

Vooral jongeren vinden het bouwen van meer huizen belangrijk. Van de 17 tot en met 29-jarige deelnemers vindt ruim 80 procent dat er meer moet worden gebouwd. Veertigers, waarvan iets meer dan de helft het eens is met de stelling, zijn de minst grote voorstanders.

Bouwen voor lagere inkomens belangrijk
Nog belangrijker dan het bouwen van woningen, vinden deelnemers het bouwen van woningen voor mensen met lagere inkomens. 65 procent zegt dat dit moet gebeuren, en onder alle opleidingsniveaus en soorten woningbezitters (koop, huur, sociale huur) is ruim de meerderheid voorstander. Als de deelnemers wordt gevraagd of zij bouwen voor middeninkomens belangrijker vinden dan bouwen voor lagere inkomens, ontstaat er iets meer verdeeldheid. Op deze vraag zegt 33 procent het eens te zijn, 40 procent is het oneens en ongeveer een kwart van de mensen staat hier neutraal tegenover. Vooral hoger opgeleiden het meer eens met deze stelling, maar in geen enkele groep vindt een meerderheid dat woningen voor middeninkomens belangrijker zijn.

Niet ten koste van natuur
Hoewel de meeste deelnemers voorstander zijn van bouwen, willen ze niet dat dit ten koste gaat van de natuur. Van slechts 15 procent mag dit wel, 77 procent is tegenstander. Dit sentiment overheerst in alle groepen. Alleen jongere deelnemers, die het bouwen van huizen ook belangrijker vinden, zeggen iets vaker dat de natuur wel mag wijken.

Met bouwen ten koste van agrarische bedrijven hebben deelnemers iets minder moeite, maar de meningen zijn wel verdeeld. 34 procent heeft hier geen problemen mee, 45 procent is het er mee oneens. Onder de tegenstanders bevinden zich meer vrouwen en lageropgeleiden. Jongeren zijn vaker voorstander.

Bron: Mediapartner Omroep West
Foto (ter illustratie) Nieuwbouw VoorburgsKwartier