Gezamenlijk zijn de gemeenten in de regio Haaglanden er in geslaagd om noodopvang voor ruim 1650 mensen te regelen.

Dit op basis van beschikbaarheid en waardigheid van de opvang. Opvang in sporthallen en dergelijke wordt zo lang mogelijk vermeden.

De noodopvang is door de gemeenten samen geregeld en betaald. Leidschendam-Voorburg wil aanvullend zo snel mogelijk langdurige opvang realiseren op locaties die op redelijke termijn geschikt te maken zijn voor bewoning. Inwoners die mensen uit Oekraïne in huis nemen krijgen ondersteuning van de gemeente en maatschappelijke organisaties werken samen om vluchtelingen uit Oekraïne te helpen.

De Broodfabriek Rijswijk
De Broodfabriek in Rijswijk is het regionale meldpunt voor vluchtelingen. Van daaruit vindt verspreiding over de regio plaats. Als de Oekraïense vluchtelingen zich inschrijven in een gemeente kunnen ze gebruik maken van voorzieningen zoals zorg, inkomen en onderwijs zodra deze geregeld zijn.

Leidschendam-Voorburg
Ook in Leidschendam-Voorburg komen vluchtelingen uit Oekraïne aan. Tot en met maandag 21 maart zijn bijna 60 personen ingeschreven. Deze mensen verblijven nu bij gastgezinnen. Dagelijks komen daar nieuwe inschrijvingen bij. Binnen de gemeente lukt centrale acute noodopvang in hotels niet. De hotels hebben onvoldoende capaciteit. Ook leegstaande ziekenhuizen zijn geen optie, omdat er geen gas water licht en sanitair meer aanwezig is. De gemeente blijft zoeken naar noodopvangplekken. Ondertussen wordt vooral gezocht naar locaties die geschikt (te maken) zijn voor langdurige duurzame opvang.

Wethouder Floor Kist: ”Het is heel mooi dat inwoners vluchtelingen in huis nemen. Maar dat kan geen jaren duren. Daarom kijken we vooral naar locaties om gezinnen voor langere tijd plek te geven. We kijken zowel naar het eigen gemeentelijk vastgoed als naar vastgoed van particulieren. Het is jammer dat de ziekenhuizen zijn afgevallen.”

Burgemeester Jules Bijl: “Op dit moment werkt het gemeentelijke projectteam hard om de voorzieningen zo snel mogelijk te regelen. We werken samen met maatschappelijke partners en zijn in gesprek met de schoolbesturen. Hoewel we ook afhankelijk zijn van de Rijksoverheid bij het treffen van maatregelen, wachten we niet af en zetten we in regionaal verband ook de schouders eronder.”

Het Rijk vergoedt de kosten van gemeenten voor het organiseren van opvang en de opvang zelf. Het college vraagt de gemeenteraad hiervoor een bedrag in de begroting te reserveren.

Kijk voor info over opvang, zorg, inkomen en onderwijs op www.lv.nl/oekraine. LVvoorElkaar coördineert initiatieven en vrijwilligerswerk. Zie www.lvvoorelkaar.nl/actie-voor-oekraine.

(Bron: HetKrantje online)