Regiocoöperatie Rijnland Energie verzorgt op dinsdag 12 april om 20.30 uur een online informatie-uurtje.

Dit informatie-uurtke is bestemd voor inwoners van de regio die overwegen mee te participeren in de aankoop van De Watergeuzen, twee windmolens langs de A4. De laatste inschrijfronde hiervoor is onlangs gestart; al bijna 600 mensen doen mee. Het bestuur van de coöperatie legt uit waarom deze molens in handen van omwonenden moeten komen en er is alle ruimte om vragen te stellen. Aanmelden is niet nodig, inloggen kan via een zoomlink, ook te vinden op de website van Rijnland Energie.

Rijnland Energie Coöperatie heeft de twee windturbines vorig jaar aangekocht en geeft nu de laatste participaties à € 250 uit. Intekenen kan nog tot 30 juni. De info-avond is bedoeld om vragen te beantwoorden van mensen die al participaties hebben of die nog overwegen mee te doen met het project.

100% in handen van omwonenden
De regio Holland Rijnland kent nog geen andere voorbeelden van bewoners die op deze manier de opwek van duurzame energie voor 100% in eigen hand nemen. De aanpak zorgt ervoor dat inwoners medezeggenschap krijgen over de energieproductie in hun eigen omgeving. De winst uit de verkoop van de stroom komt zo ten goede aan mensen in de regio. De coöperatie verwacht op termijn meer duurzame energieprojecten te kunnen opzetten en zo de energietransitie te versnellen.

Rijnland Energie
Rijnland Energie Coöperatie U.A. is een energiecoöperatie voor de regio Holland Rijnland. De coöperatie, opgericht door een groep enthousiaste inwoners, is een samenwerkingsverband van lokale coöperaties. Door samen te werken willen de coöperaties de invloed van bewoners op zon- en windprojecten vergroten, grotere, gemeentegrensoverstijgende projecten uitvoeren en daardoor meer duurzame energie in de regio opwekken.

www.wekopendewatergeuzen.nl.


Foto De Watergeuzen (fotograaf: Winand Stut)