De herdenking is weer door belangstellenden bij te wonen.

Dodenherdenking Waalsdorpervlakte 2022 Na 2 jaren van herdenken op een kleinschalige wijze zal op woensdag 4 mei aanstaande voor de 77e maal een stille tocht over de Waalsdorpervlakte plaatsvinden als eerbetoon aan hen die hun leven gaven voor onze vrijheid. 

De stoet vertrekt om ongeveer 19.25 uur vanaf het verlengde van de Oude Waalsdorperweg. Bij het verzetsmonument zal stilgehouden worden in afwachting van het Signaal Taptoe Infanterie, gevolgd door 2 minuten stilte.

Na het weerklinken van het Wilhelmus zal de stoet in defilé langs het monument trekken, waarbij naar believen kransen/bloemstukken/bloemen op of voor het monument gelegd kunnen worden. De organiserende Vereniging Erepeloton Waalsdorp nodigt eenieder die deel wil nemen aan deze herdenking van harte uit om aan te sluiten. Tijdens de stille tocht zal uitsluitend de bronzen stem van de Bourdonklok te horen zijn. De herdenking is pas ten einde als de laatste belangstellende langs het monument is gelopen.

Deelnemers wordt geadviseerd rekening te houden met het feit dat het na zonsondergang koud kan worden in de duinen. Nadere informatie is te vinden op de website van het Erepeloton Waalsdorp: www.erepeloton.nl.

(Namens het Erepeloton Waalsdorp Donald van Pelt Voorzitter Vereniging Erepeloton Waalsdorp)